Požádali jsme o spolupráci všechny obce v regionu Praha východ a Kolínsko

Obcím v regionu Praha východ a Kolínsko jsme rozeslali žádost o spolupráci.

Níže si můžete přečíst mail, který jsme posílali obcím, které již dříve kroky proti extrémní opakování technopárty podpořily.

Obdobný e-mail jsme rozeslali všem obcím v regionu Praha východ (včetně obce Sluštice) a mail s doplněným zněním petice o obce na Kolínsku, tak jak nás někteří z vás upozorňovali, i obcím na Kolínsku.

 

(příklad e-mailu – verze pro obce, které již dříve kroky proti opakování extrémní technopárty podpořily)

Vážené vedení obcí Babice, Březí, Doubek, Škvorec, Svojetice, Tehov a města Říčany,

chtěli bychom Vám velmi poděkovat za aktivitu, resp. podporu ve věci boje proti budoucímu opakování technopárty porušující zákony České republiky.

Současně bychom Vás velmi rádi požádali o zveřejnění výzvy na obecní/městské vývěsce a na www stránkách obecního/městského úřadu.

V příloze Vám zasíláme

– oficiální žádost o zveřejnění (je uvedena také níže v tomto mailu)

– vlastní výzvu obavytelům Vaší obce (je uvedena také níže v tomto mailu)

– znění petice

– informaci z výzkumné zprávy na téma hudební akce (v případě zájmu můžeme zastat kompletní výzkumnou zprávu)

Ve veřejném zájmu je, aby se konaly pouze takové venkovní hudební akce, které neporušují zákony České republiky.

Tuto žádost Vám zasíláme s prosbou, abyste i Vy pomohli zamezit konání akcí (technopárty) porušujících zákony České republiky. Jsme přesvědčeni, že to si přejí i obyvatelé Vaší obce (např. z aktuálního výzkumu agentury Nielsen Admosphere vyplývá, že přes 90% občanů České republiky si ve svém okolí nepřeje nepřetržité hlasité venkovní produkce – ani jeden den)

http://www.nielsen-admosphere.cz/press/tz-od-hudebnich-akci-poradanych-v-okoli-domova-lide-pozaduji-zejmena-dobre-hygienicke-a-organizacni-zabezpeceni/.

160803_TZ_Od-hudebnich-akci-poradanych-v-okoli-domova-lide-pozaduji-zejm…

Stejnou žádost zasíláme i všem ostatním obcím v regionu Praha Východ a Kolínsko, i těm, kterých se níže uvedená technopárty konkrétně přímo nedotkla.

Příští technopárty porušující zákony se může konat na jiném místě a může zasáhnout Vaše obyvatele třeba i ve větším rozsahu. Jen větší podpora obcí a jejich obyvatel pomůže Policii ČR a českým úřadům nastavit taková opatření, aby mohla takové  akce v budoucnu jednoduše (a bez násilí) ukončit.

Pevně věříme, že tuto naši iniciativu jako obec v zájmu svých obyvatel podpoříte! A předem Vám za to děkujeme!

Tato naše aktivita je iniciována extrémní technopárty v katastru obcí Sluštice/Březí konané ve dnech 17.-20.6.2016 – způsob provedení této konkrétní akce a povolení akce pravděpodobně naplňuje skutkovou podstatu řady přestupků a trestných činů. Přestupky aktuálně prošetřuje PČR Říčany a některé správní orgány. Podezření na trestné činy prošetřuje odd. služby kriminální policie a vyšetřování PČR Praha venkov – východ, Brandýs n. Labem, která již zahájila i úkony trestního řízení. Odborem vnitřní kontroly Krajského ředitelství PČR je rovněž prošetřováno mnoho stížností na nekonání policie v případě této technopárty. Detaily naleznete například na stránkách spolku Kulišina www.kulisina.cz.

Již v červnu zahájily své kroky proti opakování technopárty některé obce postižené hlukem z této technopárty (v regionu Praha východ a v regionu Kolínsko), některé obce rovněž podpořily i naše aktivity za neopakování technopárty – např. Říčany, Babice, Březí, Doubek, Svojetice, Škvorec, Tehov – zejména zveřejněním některých informací nebo zveřejněním petice na svých oficiálních www stránkách, zastupitelé některých obcí v okolí konání technopárty rovněž podali v souvislosti s konáním této technopárty oznámení na PČR.

Současně si Vás dovolujeme laskavě požádat, abyste umožnili podpis přiložené petice občanům Vaší obce, zejména těm, kteří nepoužívají internet. Velmi oceníme, pokud podpisové petiční archy necháte k dispozici i v prostorách obecního úřadu a zašlete je koncem srpna na adresu spolku Kulišina.

Petice je rovněž zveřejněna na www.petice24.com/technoparty.

Předem děkujeme,

Tereza Šimečková

Tajemník

e-mail: tereza@kulisina.cz

 

Kulišina z.s.

Třebohostice 15, 250 83 Škvorec

www.kulisina.cz

https://www.facebook.com/zatichouvymoly

www.petice24.com/technoparty

http://kulisina.cz/2016/06/23/dokumenty-vztahujici-se-k-technoparty/

http://kulisina.cz/2016/07/31/stav_aktivit/

 

—-

Žádost o zveřejnění výzvy na obecní vývěsce a www stránkách

V Třebohosticích 9.8.2016

 

Věc: Žádost o zveřejnění výzvy na obecní vývěsce a na www stránkách obecního úřadu

 

Vážené vedení obce,

žádáme Vás tímto o zveřejnění přiložené výzvy na obecní vývěsce a na www stránkách obecního úřadu.

Ve veřejném zájmu je, aby se konaly pouze takové venkovní hudební akce, které neporušují zákony České republiky.

Současně si Vás dovolujeme laskavě požádat, abyste umožnili podpis přiložené petice občanům Vaší obce, zejména těm, kteří nepoužívají internet. Petice je rovněž zveřejněna na www.petice24.com/technoparty

Velmi oceníme, pokud podpisové petiční archy necháte k dispozici i v prostorách obecního úřadu a zašlete je koncem srpna na adresu spolku Kulišina.

Předem děkujeme a současně velmi děkujeme všem obcím, které se již za své obyvatele postavily, a podnikají aktivity, aby se nelegální technopárty v našem regionu již neopakovaly.

Detaily naleznete na www.kulisina.cz


 

Výzva veřejná – informace – neopakování technopárty

V Třebohosticích 9. 8. 2016

Výzva v souvislosti se zamezením konání akcí (extrémních technopárty) porušujících zákony České republiky

Vážení občané,

ve dnech 17. -20. 6. 2016 se v katatru obcí Sluštice a Březí konala extrémní technopárty, která v desítkách obcí v okolí konání akce vzbudila veřejný poprask.

Organizátoři technopárty při poslední technopárty avizovali, že hodlají v našem regionu obdobné akce opakovat.

Na stránkách spolku Kulišina www.kulisina.cz naleznete informace o aktivitách proti opakování technopárty v našem regionu (Policie ČR například zahájila v souvislosti s poslední technopárty úkony trestního řízení).

Pokud si nepřejete hlučné technopárty porušující zákony České republiky ve svém okolí, vyjádřete prosím svůj názor veřejně

–          podpořte zastupitele své obce, aby Vaše obec byla na takovou situaci do budoucna připravena

–          podepište petici proti technopárty, která je zejména peticí za právo na odpočinek a klid, vyjadřuje nesouhlas s jejich porušováním a je koncipována, aby obcím napomohla v předcházení takovým situacím (např. kdy je po několik dnů a nocí nepřetržitě porušováno právo občanů v okolí akce na spánek a  porušovány zákony České republiky)

Pro podpis petice obecně není důležité, kde má člověk trvalé bydliště. Petice můžete podepsat i elektronicky na www.petice24.com/technoparty

–          můžete se i zapojit do aktivit, které organizuje spolek Kulišina – detaily naleznete na www.kulisina.cz nebo je žádejte písemně na adrese spolku

 

Tereza Šimečková

Tajemník

e-mail: tereza@kulisina.cz

 

Kulišina z.s.

Třebohostice 15, 250 83 Škvorec

www.kulisina.cz

Napsat komentář