Lze technopárty současně schválit i neschválit? Ve Slušticích asi ano!

Po více než půl roce již máme zpět většinu odpovědí zodpovědných orgánů, které technopárty prošetřovaly. Jen odbor přestupků v Říčanech si dává trochu „na čas“.

A fakta o stejné věci jsou vzájemně si odporující. A všechna policistům poskytla obec Sluštice. Organizátory technopárty vyzýváme, aby se k věci postavili čelem a škodu nahradili. Ale i obec Sluštice by se měla k situaci postavit čelem a za své konání/nekonání se všem omluvit. Udělá to alespoň na základě naší výzvy?

„Starosta obce Sluštice technopárty neschválil“ konstatovala ve svém usnesení výsledky vyšetřování kriminální policie (usnesení oddělení služby kriminální policie a vyšetřování Policie Stč kraje ze dne 14.9.2016).

Současně kriminální policie předala odboru přestupků k řešení situaci, kdy byly pro technopárty neoprávněně využívány soukromé, státní i obecní pozemky.

výtah z usnesení kriminální policie (celé znění máme k dispozici)

Vnitřní kontrola Policie odpověděla na otázky, zda postupovala v případě technopárty správně: „V postupu policistů nebylo zjištěno pochybení v porušení právních předpisů – jednalo se o povolenou hudební produkci, schválenou starostou obce Sluštice – Jaroslavem Pavlíčkem, akce byla předem ohlášena a konána na soukromém pozemku.“ (výsledek šetření policejního prezidenta ze dne 11.1.2017).

výtah z výsledku šetření policejního prezidenta (celé znění máme k dispozici)

Výsledek šetření policejního prezidenta je tedy stejný jako předchozí výsledek šetření ředitele Krajského ředitelství Policie StČ kraje ze dne 27.12.2016 a 14.9.2016. Doplňující informace (např. z usnesení kriminální policie) neměly na šetření vliv, neboť policisté přivolaní na technopárty vycházeli z prvotní informace, kterou obdrželi od starosty obce Sluštice přímo při konání technopárty.

Stručný přehled výsledků šetření, které máme k dispozici

výtah z šetření odboru vnitřní kontroly PČR

Napsat komentář