Organizátoři technopárty odsouzeni

Rozsudek Okresního soudu Praha-východ nabyl právní moci na konci léta 2020 a oba žalovaní organizátoři technopárty jsou povinni uhradit (za nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s technoparty pořádané ve dnech 17. – 20. 6. 2016 v katastru obcí Sluštice a Březí s dosahem do dalších okolních obcí) 10 000 Kč každému žalobci, který u soudu nárokoval odškodnění za zásah do jeho osobnostních práv, který mu organizátoři technopárty způsobili hlukem a vibracemi po tři dny a tři noci.

Jinými slovy – dosáhli jsme cíle.

Soud jasně řekl, že organizátoři technopárty porušili zákon a nesou odpovědnost za své konání.

Žádná další technopárty se již v naší lokalitě (určené k bydlení a rekreaci) nekonala.

Pro zájemce – více informací k žalobě a rozsudku.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.