Úspěšné tři roky – bez technopárty

Koncem roku všichni bilancují – i my: jsme rádi, že aktivity, které jsme podnikali od roku 2016, splnily a plní svůj cíl. Technopárty u Sluštic se již od roku 2016 neopakovala.

Iniciovali jsme různá jednání a řízení, napsali a odepsali na řadu dopisů, vedli mnoho diskusí. Máme radost, že jsme díky tomu našli shodu, pochopení, porozumění a podporu.

Děkujeme všem, kteří naše aktivity podporovali a podporují – jednotlivcům i zástupcům obcí či měst.
Také děkujeme majitelům pozemku, na kterém se v roce 2016 technopárty konala, že již znovu svůj pozemek pro účely technopárty neposkytli. Jsme přesvědčeni, že je překvapilo množství negativních reakcí, že vzali na vědomí silný názor, že technopárty nepatří do hustě osídlené lokality. A předem děkujeme, že technopárty na svém pozemku neumožní ani v budoucnu.
Rovněž děkujeme zastupitelům obce Sluštice, že si uvědomili, že svým konáním (nebo naopak nekonáním) často ovlivňují i život v sousedních obcích, že (od léta 2016) již neumožnili a (podle jejich vyjádření) ani neumožní konání akce, která by rušila život obyvatel obcí v okolí.
A děkujeme také technařům, kteří si nejspíš pro svou zábavu našli jinou lokalitu – věříme, že se budou bavit v místech, kde svým konáním nikoho neomezují či neobtěžují.

Do dalších let všem přejeme takové aktivity, které poskytují svobodu (také všem). Bavte se dobře – a v souladu s myšlenkou, kterou vyslovil John Stuart Mill: „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“


.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.