Otevřený dopis – odpověď na výzvy p. starosty Pavlíčka

Vážený pane starosto Pavlíčku,

rádi bychom odpověděli na Vaše výzvy „žádost o odstranění“ uvedené níže. Na stránkách www.kulisina.cz a facebookové stránce ,,Za ticho u Výmoly“ zveřejnujeme postupně informace tak, jak jsme se je v souvislosti s technopárty dozvěděli. Informace průběžně doplňujeme.

Naše aktivita sleduje především tyto dva cíle: jednak potrestat osoby, zodpovědné za třídenní zbavení klidu tisíců lidí Sluštickou technoparty, a také vytvořit takový precedens rozhodnutí státních orgánů včetně soudů, na základě kterých v budoucnu Policie nenásilně ukončí extrémní technopárty, porušující zákony a vyvolávající veřejný poprask ještě při jejím průběhu, ať je organizována kdekoli a kýmkoli.

Klademe tyto otázky: Jak je možné, že Policie komentuje extrémní rušení nočního klidu v našich obcích slovy „povoleno starostou jiné obce“? Jak je možné povolit rušení nočního klidu bez udělení konkrétní výjimky z rušení nočního klidu (hodiny nočního klidu se stanoví na od – do)? Je možné nevědět, kdo jsou vlastníci pozemků, kde se koná technopárty a jestli dali k technopárty souhlas? Je možné povolit konání technopárty na kraji lesa, kde se nachází nadregionální biokoridor? Co si mají při technopárty počít tisíce zvířat v okolních lesích? Co si mají při technopárty počít lidé, kteří nemohou spát ani při zavřených oknech? Nebo je snad očekáváno, že se stovky, možná tisíce lidí včetně starých a nemocných na tři dny vystěhují? Proč v případě extrémní technopárty porušující zákony této republiky Policie nezabaví část aparatury (např. po 22. hodině večerní)? Zvládl by policejní technik pomoci zabavit část předmětu, se kterým je porušován zákon, třeba tím, že vymontuje pojistky nebo jinou podobnou součástku? Pokud by si organizátoři měli pojistky vyzvednout za nějakou dobu na Policii, byl by hluk „vypnut“ okamžitě? Neskončila by samotná technopárty samovolně velmi rychle?

V případě konkrétní technopárty (technopárty Sluštice/Březí 17. -20. 6. 2016), která vyvolala tuto naši aktivitu, byly hlukem po dobu celého víkendu, od pátečních až do pondělních hodin (přes 55 hodin nepřetržitě) ve značné intenzitě napadeny zejména obceBřezí, Třebohostice, Škvorec, Zlatá, Babice, Říčany, Pacov, Strašín, Doubek, Hradešín, Mukařov, Žernovka, Srbín, Doubravčice, Vyžlovka, Tehov, Světice, Louňovice, Klokočná, Svojetice, Ždánice, Krymlov, Všestary a Struhařov, a to dílčí části obcí dle toho, kam byly zvukové aparatury technopárty natočeny.  Hluk bylo slyšet na některých místech i v obcích Kostelec nad Černými lesy, Konojedy, Mnichovice, Nupaky. Z mnoha z těchto lokalit se nám ozývali lidé, kteří se díky technopárty dva až tři dny nevyspali, úřadům jsme poskytovali zhruba sto takových vyjádření.

Policie po celé tři dny (a noci) stovkám obyvatel okolních obcí odpovídala, že akci může jen monitorovat, a odvolávala se na povolení akce starostou Sluštic – odvolávala se na „Vaše povolení“, vážený pane starosto Pavlíčku.

Podle našich informací jste ale ve Vaší obci Sluštice měli problémy s hlukem poměrně malé (reproduktory byly natočeny opačným směrem).

V katastru Vaší obce byli velmi silným hlukem tři dny a noci obtěžováni „jen“ chataři V Jezeří.

Nyní, po skončení akce, Policie vše šetří – a pravděpodobně potrestá přestupky i trestné činy, ale tři noci spánku stovkám až tisícům lidí nevrátí a vyděšení zvířat už také nelze vzít zpět.

Seznamte se prosím s rozsahem problémů, které jsme s technopárty měli  – přečtěte si diskusi obyvatel okolních vesnic v průběhu technopárty (kterou jsme po jejím smazání na stránkách OÚ Sluštice přemístili na stránky Kulisina.cz), přečtěte si komentáře lidí, které hluk zasáhl, na facebookové stránce Za ticho u Výmoly, pusťte si prosím záběry z obce Třebohostice (cca 2-3 km od místa technopárty) a z Babického lesa.

Musíme říct, že nás nemile překvapil způsob, jak technopárty řešíte i následně, po jejím ukončení. Očekávali bychom od veřejného činitele – představitele obce, který povolení pro technopárty vydal, že se sám a aktivně bude zajímat o to, co bylo špatně, jaké škody byly způsobeny, nikoli že zašle jménem obce Sluštice výzvu, jejíž nekonkrétnost považujeme za úsměvnou.

Vážený pane starosto Pavlíčku, pokud na svých výzvách trváte, buďte prosím tak laskav a uveďte zcela konkrétně a přesně to, co považujete za lživé nebo s protiprávním obsahem a jaké argumenty Vás k takovému názoru vedou.

Na stránkách Kulisina.cz zveřejňujeme všechny příspěvky, které splňují pravidlo „text není v rozporu s českým právem a přispěvatel uvede své plné a skutečné jméno spolu s vlastní emailovou adresou“. Na facebookové stránce Za ticho u Výmoly umožňujeme vyjádřit svůj názor komukoli (v souladu s pravidly Facebooku). Zakládáme si na otevřené diskusi. Na jednání zastupitelstva obce Sluštice dne 22. 6. 2016 jste nedovolili, aby se technopárty na zastupitelstvu otevřeně projednala oficiálně jako jeden z bodů programu zastupitelstva, ze kterého by vyvstaly závěry a rozhodnutí, a to v situaci, kdy jsme Vás jako zastupitele přímo na jednání zastupitelstva o návrh zařazení bodu o technopárty do jednání zastupitelstva žádali. V následné volné diskusi po skončení programu zastupitelstva jste Vy osobně odmítl jakékoli pochybení a v odpovědi na naši otázku jste „uvítal, že v případě technopárty dojde k prošetřování a soudním řízení“. Web Kulisina.cz a facebooková stránka Za ticho u Výmoly jsou určeny ke sdílení informací, které jsou a budou následně použity právě pro tato šetření.

Jak již jsme uvedli, naše aktivita sleduje mimo jiné cíl získat takový precedens rozhodnutí státních orgánů včetně soudů, na základě kterých v budoucnu Policie nenásilně ukončí extrémní technopárty porušující zákony a vyvolávající veřejný poprask ještě při jejím průběhu, ať je organizována kdekoli a kýmkoli.

V rámci této aktivity zasíláme výzvu a žádost o součinnost obci Sluštice a věříme, že porozumíte, jak velký veřejný poprask poslední technopárty vzbudila a začnete s námi spolupracovat tak, jako mnoho dalších obcí v okolí.

Tereza Šimečková

Tajemník

e-mail: tereza@kulisina.cz

Kulišina z.s.

Třebohostice 15, 250 83 Škvorec

www.kulisina.cz

https://www.facebook.com/zatichouvymoly

www.petice24.com/technoparty

http://kulisina.cz/2016/06/23/dokumenty-vztahujici-se-k-technoparty/

http://kulisina.cz/2016/07/31/stav_aktivit/

 

From: Starosta [mailto:starosta@obecslustice.cz] Sent: Wednesday, August 10, 2016 6:37 PM
To: spolek@kulisina.cz
Subject: výzva

Vážený správce www stránek ,, http://kulisina.cz/

tímto Vás žádám o odstranění veškerého lživého a protiprávního obsahu Vámi spravované stránky.

Jaroslav Pavlíček

starosta obce Sluštice

tel.: 734 122 219

obecslustice@obecslustice.cz

www.obecslustice.cz

 

From: Starosta [mailto:starosta@obecslustice.cz]

Sent: Wednesday, August 10, 2016 6:29 PM
To: tereza@kulisina.cz
Subject: výzva

Vážená správkyně FB stránek ,,Za ticho u Výmoly“

tímto Vás žádám o odstranění veškerého lživého a protiprávního obsahu Vámi spravované stránky.

Jaroslav Pavlíček

starosta obce Sluštice

tel.: 734 122 219

obecslustice@obecslustice.cz

www.obecslustice.cz

Napsat komentář