Organizátoři technopárty odsouzeni

Rozsudek Okresního soudu Praha-východ nabyl právní moci na konci léta 2020 a oba žalovaní organizátoři technopárty jsou povinni uhradit (za nemajetkové újmy vzniklé v souvislosti s technoparty pořádané ve dnech 17. – 20. 6. 2016 v katastru obcí Sluštice a Březí s dosahem do dalších okolních obcí) 10 000 Kč každému žalobci, který u soudu nárokoval odškodnění za zásah … [Pokračovat…]

Úspěšné tři roky – bez technopárty

Koncem roku všichni bilancují – i my: jsme rádi, že aktivity, které jsme podnikali od roku 2016, splnily a plní svůj cíl. Technopárty u Sluštic se již od roku 2016 neopakovala. Iniciovali jsme různá jednání a řízení, napsali a odepsali na řadu dopisů, vedli mnoho diskusí. Máme radost, že jsme díky tomu našli shodu, pochopení, … [Pokračovat…]

Otevřený dopis obci Sluštice

Otevřený dopis – žádost o zamezení opakování technopárty, žádost o aktivní kroky pro zamezení opakování konání technopárty, urgence odpovědí na žádost okolních obcí Vážený pane místostarosto, obracíme se na Vás osobně jako na místostarostu vzhledem k naší vzájemné komunikaci ve věci technopárty v diskusi na zasedání zastupitelstva obce Sluštice dne 22. června 2016. Jménem všech podepsaných … [Pokračovat…]

Lze technopárty současně schválit i neschválit? Ve Slušticích asi ano!

Po více než půl roce již máme zpět většinu odpovědí zodpovědných orgánů, které technopárty prošetřovaly. Jen odbor přestupků v Říčanech si dává trochu „na čas“. A fakta o stejné věci jsou vzájemně si odporující. A všechna policistům poskytla obec Sluštice. Organizátory technopárty vyzýváme, aby se k věci postavili čelem a škodu nahradili. Ale i obec … [Pokračovat…]

Požádali jsme o spolupráci všechny obce v regionu Praha východ a Kolínsko

Obcím v regionu Praha východ a Kolínsko jsme rozeslali žádost o spolupráci. Níže si můžete přečíst mail, který jsme posílali obcím, které již dříve kroky proti extrémní opakování technopárty podpořily. Obdobný e-mail jsme rozeslali všem obcím v regionu Praha východ (včetně obce Sluštice) a mail s doplněným zněním petice o obce na Kolínsku, tak jak nás … [Pokračovat…]

Otevřený dopis – odpověď na výzvy p. starosty Pavlíčka

Vážený pane starosto Pavlíčku, rádi bychom odpověděli na Vaše výzvy „žádost o odstranění“ uvedené níže. Na stránkách www.kulisina.cz a facebookové stránce ,,Za ticho u Výmoly“ zveřejnujeme postupně informace tak, jak jsme se je v souvislosti s technopárty dozvěděli. Informace průběžně doplňujeme. Naše aktivita sleduje především tyto dva cíle: jednak potrestat osoby, zodpovědné za třídenní zbavení klidu tisíců lidí Sluštickou technoparty, a také vytvořit takový … [Pokračovat…]

Doma.cz: Ztráta sluchu během sedmi minut? Na fesťáku žádný problém!

Pořádně to rozjet na rockovém koncertě nebo na fesťáku, zaskákat si a nahlas zazpívat. Večer plný radosti může skončit poškozením sluchu! Citováno z článku autorky MUDr. Heleny Janíčkové, odbornice webu www.ulekare.cz. http://doma.nova.cz/clanek/zdravi/ztrata-sluchu-behem-sedmi-minut-na-festaku-zadny-problem.html Často si lidé poprvé všimnou toho, že s jejich sluchem není něco v pořádku, když v průběhu delší konverzace nejsou schopni rozlišit některá slova. … [Pokračovat…]

Technopárty šetří policie – informace o stavu aktivit proti opakování technopárty

Již v červnu podpořily naše aktivity proti opakování technopárty (Sluštice/Březí 17.-20.6.2016) i některé okolní obce postižené hlukem z technopárty – např. Říčany, Babice, Březí, Doubek, Svojetice, Škvorec, Tehov … zejména zveřejněním některých informací nebo zveřejněním petice na svých oficiálních www stránkách. Zastupitelé některých obcí v okolí technopárty rovněž podali v souvislosti s konáním technopárty oznámení na PČR. Naopak starosta … [Pokračovat…]

Jak lidé reagují na naši aktivitu proti opakování technopárty?

Uběhl týden od ukončení třídenní nepřetržité technopárty a toto jsou reakce, které jsme obdrželi dnešnímu dni: k 28. 6. 2016 podpisy na petici v papírové podobě 64 podpisy na elektronické petici 127 osoby, které poslaly souhlasný mail 52 osoby, které nám mailem vyjádřily nesouhlas 1 osoby, které projevily souhlasné komentáře na www.kulisina.cz 9 osoby, které … [Pokračovat…]