Administrátor přispěvatelům

Vážení čtenáři, vážíme se Vašich příspěvků k článkům, uveřejňovaným na webu kulisina.cz. Chtěl bych připomenout pravidla, která pro příspěvky platí. Každý příspěvek, který napíšete ke kterémukoliv článku, čeká na schválení. K němu dojde vždy, když jsou splněny dvě podmínky: text není v rozporu s českým právem a přispěvatel uvede své plné a skutečné jméno spolu s vlastní emailovou adresou. Jména přispěvatelů dotaz, pracující občan, Ivan.K. a podobně nesplňují tyto podmínky a příspěvky od těchto autorů nebudou zveřejněny. Předpokládáme, že pokud někdo chce veřejně projevit svůj názor, nestydí se uvést své skutečné jméno a emailovou adresu (ta se nezveřejňuje) a nemá potřebu se skrývat za anonymy. Ty, kteří napsali příspěvky nesplňující uvedené náležitosti, vyzývám, aby svůj příspěvek zopakovali a doplnili jej svým pravým jménem a svojí existující emailovou adresou. Jejich příspěvek pak bude uveřejněn. Prostě, všechno má svá pravidla.

Robert Kotál, administrátor webu kulisina.cz

robert@kotal.cz

 

 

Napsat komentář