Diskuse o technopárty na veřejném zasedání zastupitelstva Sluštic 22. 6. 2016

Na jednání sluštického zastupitelstva se přišli podívat nejen sluštičtí, ale také chataři z osady V Jalovčí u Sluštic, obyvatelé Třebohostic, Škvorce, Doubku, Svojetic a dalších obcí.

Sami sluštičtí zastupitelé neměli zájem zařadit projednání problémů s technopárty na jednání zastupitelstva. Bohužel ani neumožnili občanům sousedních obcí, aby o zařazení tohoto bodu do programu sluštické zastupitele požádali, protože ihned po zahájení jednání zastupitelstvo schválilo návrh programu, který vznikl ještě před konáním technopárty. Toto rozhodnutí zastupitelstva komentoval místostarosta tím, že starosta byl v souvislosti s povolením technopárty verbálně nebo v sms napadán. Nebylo tedy možné zastupitelům před schválením programu oficiálně sdělit, že na jednání zastupitelstva přišlo mnoho lidí, kteří chtějí sluštické informovat o svých problémech, diskutovat situaci zcela věcně a požádat o její oficiální projednání zastupitelstvem Sluštic. Problémy s technopárty byly tedy probírány až na závěr jednání zastupitelstva ve volné diskusi bez možnosti formulace závěrů do zápisu z jednání zastupitelstva.

Diskusi na téma technopárty zahájil věcně místostarosta Sluštic, který např. zmínil, že akce se nekonala na obecních pozemcích, a požádal veřejnost, aby celá diskuse probíhala slušně a bez urážek. Pro některé diskutující bylo těžké udržet své emoce „na uzdě“, protože měli pocit, že starosta v probíhající diskusi naprosto nechápe, že svým jednáním před a v průběhu technopárty ovlivnil tři dny života mnoha tisíců obyvatel v okolních i vzdálenějších obcích, z nichž několik set mělo potíže se spánkem či jiné problémy. Starosta své povolení obhajoval mimo jiné i tím, že technopárty se na tomto místě konala již několikrát  „vždyť si v předchozích letech nebo například o letošních čarodějnicích nikdo nestěžoval“. Obyvatelé okolních obcí se opakovaně snažili starostovi Sluštic vysvětlit, že tentokrát byla akce několikanásobně hlučnější a vibrace několikanásobně silnější, Tereza Šimečková citovala například i z facebookového komentáře předchozího organizátora Jakuba Hladkého, kde předchozí akce a poslední technopárty srovnával.

Obyvatelé okolních vesnic se také ptali zastupitelů, jestli rozumí informacím uvedeným organizátory technopárty v žádosti o povolení „Kulturní – umělecká akce se spirituální tématikou. 3 denní multižánrová audio-vizuální show. Workshopy, knihovna, filozofický koutek a další programy. Představení indických slaných i sladkých delikates dle konceptu Ajurvédy – vycházející z Védských spisů (nejstarší známé souhrnné spisy světa a nejstarší literatura vůbec), založené na přípravě jídla s nejvyšší pečlivostí, čistotou a oddaností (láskou) vůči Nejvyšší Instanci, tzv. jídlo nejprve (před konzumací) „obětované“ Zdroji/Poskytovateli VŠEHO VE VESMÍRU….  “ a jestli akce probíhala v souladu s touto informací. Padaly rovněž otázky, jak je možné, že starosta Sluštic povolil akci, která se z poloviny konala v katastru obce Březí. Tuto otázku starosta komentoval v duchu, že na zcela stejných pozemcích se již technopárty konat nebude ….

Někteří obyvatelé okolních vesnic zastupitelstvo Sluštic informovali, že v průběhu víkendu (zejména v noci z pátku na sobotu a v noci ze soboty na neděli) opakovaně volali Policii ČR s oznámením na silné rušení nočního klidu a že jim Policie ČR při těchto oznámeních sdělovala, že nemůže nijak konat, protože akce je povolená starostou Sluštic a starosta Sluštic Policii ČR informoval, že akce je v pořádku. Na přímou otázku, jestli si starosta myslí, že udělal nějakou chybu, starosta Sluštic na veřejném zasedání zastupitelstva odpověděl v duchu „že jediná chyba, kterou udělal, byla, že nezařídil, aby technaře naházeli do Výmoly a nevydláždil s nimi obecní cestu“. Věříme, že takové vyjádření nemyslel starosta vážně, byť je překvapivé, pokud taková slova padají od hlavního představitele obce na veřejném zasedání zastupitelstva.

Na otázky, jestli bylo podle starostova názoru vše v pořádku a jestli byl podle jeho názoru porušován zákon, starosta odpověděl v duchu, že zákony přesně nezná, ale kdyby technopárty neprobíhala v souladu se zákonem, Policie ČR by jistě zasáhla. Na otázku, jestli Policii ČR, která se zaštiťovala jeho souhlasem, vyzval, aby konala, tj. aby proti technopárty zasáhla a například zabavila aparaturu (pojistky v ní  nebo přívod elektřiny), se kterou je páchán trestní čin nebo přestupek, starosta odpověděl, že neví, proč by to měl dělat. Někteří diskutující se snažili starostovi vysvětlit, že jako činitel obce má silnější vliv než běžný občan a ptali se starosty, jestli cítí osobní zodpovědnost za problémy, které vznikly. Související komentáře obyvatelů okolních obcí, že podají stížnosti a trestní oznámení, mimo jiné i přímo na starostu, starosta Sluštic komentoval v duchu, že to vítá, že se alespoň vše vysvětlí.

V rámci diskuse starosta Sluštic potvrdil, že aktuálně neexistuje žádné další povolení obdobné akce. Občané okolních obcí se snažili vysvětlit sluštickému zastupitelstvu princip oznamovací povinnosti včetně toho, že obec může na základě oznámení rozhodnout, že akci nepovoluje (pokud se obec ve lhůtě nevyjádří, má se za to, že s akcí obec souhlasí). Někteří sluštičtí zastupitelé se v náznaku obyvatelům ostatních obcí omluvili a slíbili, že pokud obec příště obdrží oznámení o konání podobné akce, budou postupovat jinak.

 

 

Napsat komentář