Pokládejme otázky lidem zodpovědným za povolení technopárty!

Komunikujte s úřady otevřenými dopisy – i Vaši korespondenci o technopárty rádi zveřejníme.

Přečtěte si žádost o vyjádření, kterou zaslal p. Švoma z Březí starostovi Sluštic.

Odkaz na odeslaný dopis: technoparty16

Starostovu odpověď zveřejníme na těchto stránkách.

Buďte také aktivní a žádejte písemná vysvětlení! Nebo přijďte položit otázky osobně – veřejné jednání zastupitelstva obce Sluštice se koná již zítra, ve středu 22.6.2016 od 19h.

Je tohle platná vyhláška obce Sluštice o veřejném pořádku? Odkaz na vyhlášku: vyhlaska_2005_01

Pokud ano … došlo k porušení téměř všech bodů vyhlášky
čl. 10 – pořádání akcí s hudební produkcí.
bod 1) – čas produkce od 8 hod do 01 hod.
bod 2) – veřejné oznámení 7 dní před akcí aj.

Napsat komentář